Forum Kokocon's Public note Mở kênh Discord Kokocon
03/06/2022, 00:21 (2 years ago) Post #1
Sieuvocmaytinh
Ratio: 6.06
Posts: 564
  
Để các thành viên tracker và bên ngoài có thể dễ dàng hơn trong việc liên hệ, trao đổi.
Mình sẽ mở kênh Discord và thêm một kênh chat Public trên website.

Việc mở thêm kênh chat sẽ mở khi chọn được kênh phù hợp.

Còn đây là server Discord mình mới lập. Các bạn tham gia vào nhé: https://discord.gg/aGGcu653dn03/07/2022, 12:44 (1 year ago) Post #2
XIII13
Ratio: 1.04
Posts: 2
  
Oh oh. giờ mới thấy kênh discord. tks Super Voc


Back To Top