Name [CFS] Toji no Miko OVA [1080]
Torrent [CFS] Toji no Miko OVA [1080]
Info Hash 1093f7fed843ce9b000c45c38ea9a6aca375cfea
Description
Japanese: 刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火
Synonyms: Tojitomo
Type: OVA
Số tập: 02

Tình trạng: Đã hoàn thành
Ngày công chiếu: 25/10/2020
Producers: Genco
Licensors: ???
Studios: Project No.9

Source: Game
Thể loại: Action, Fantasy
Nội dung:
OVA của anime Toji no Miko
Translation: Zura
Các khâu còn lại: αρχ
Category Vietsub Anime
Size 578.60 MB
Show/Hide Files
2 files
AddDate 30/08/2021
Uploader hongphucledoan
Speed 0 KB/sec
Down 1 times
Peers seeds: 0, leechers: 0 = 0 peers
Keeps 0 (?) (Hướng dẫn)
Action Download torrentDownload Stream torrent Stream Report torrent Report Request torrent Reseed Set %dpt Set %dpt
Backup No
% upload bonus 100
% download bonus 10
 

No comments...


Back


Back To Top