Name [EuSouL] Schwarzesmarken [TV][720p]
Torrent [EuSouL] Schwarzesmarken [TV][720p]
Info Hash 4fdfa4396f189e2c6955f06b8fd3a16016555f4f
Description
Loại: TV
Số tập: 12
Thể loại: Action, Drama, Mecha, Military, Sci-Fi
Ngày chiếu: 11/01/2016 đến 28/03/2016
Nội dung: Ngoại truyện của Muv-Luv Alternative series
Chú ý 17+
Ghi chú:
Quân Nhà hát (Theatre Forces)> Thuật ngữ ám chỉ Quân Mặt trận chứ không phải "Nhà hát"
Nhân lực:
Hagiwara vs Vnp07

Link http://eusoulsub.blogspot.com/2015/12/schwarzesmarken-update-ep.html
Category Vietsub Anime
Size 2.66 GB
Show/Hide Files
12 files
AddDate 28/03/2016
Uploader vocungtkk
Speed 0 KB/sec
Down 23 times
Peers seeds: 0, leechers: 0 = 0 peers
Keeps 2 (13/03/2021) (Hướng dẫn)
Action Download torrentDownload Stream torrent Stream Report torrent Report Request torrent Reseed Set %dpt Set %dpt
Backup Yes Restore
% upload bonus 100
% download bonus 0
 

29/03/2016 07:37  #1
Painbringer  (Hidden field)
Ratio: 3.22
Posts: 3
  
EP1 tiếng với hình lệch nhau nhiều lắm


Back


Back To Top