Name [PhuDeViet] Owarimonogatari [TVs][720p]
Torrent [PhuDeViet] Owarimonogatari [TVs][720p]
Info Hash 56ba139209791fb7eac61299cb0befce14dd7e9d
Description

Start: 3/10/2015
Episode: 12
Studio: SHAFT
Genres: Drama, Fantasy, Comedy
Official Site
Series sẽ chuyển thể Owarimonogatari Quyển Thượng và Quyển Trung,
với các chương Ougi Công thức, Sodachi Câu đố, Sodachi Lạc lối, và Shinobu Giáp
Tập 1 sẽ là tập đặc biệt dài 1 tiếng,
chuyển thể toàn bộ chương Ougi Công thức
http://vnsharing.site/forum/showthread.php?t=88092
Category Vietsub Anime
Size 2.72 GB
Show/Hide Files
12 files
AddDate 23/12/2015
Uploader Rifuru
Speed 0 KB/sec
Down 22 times
Peers seeds: 0, leechers: 0 = 0 peers
Keeps 1 (09/02/2018) (Hướng dẫn)
Action Download torrentDownload Stream torrent Stream Report torrent Report Request torrent Reseed Set %dpt Set %dpt
Backup Yes Restore
% upload bonus 100
% download bonus 0
 

No comments...


Back


Back To Top