Name [Fuyu] Diabolik Lovers More, Blood [TV][720p]
Torrent [Fuyu] Diabolik Lovers More, Blood [TV][720p]
Info Hash 6230ccd64cf65b3eeb2a757210613da82e33410c
Description


Komori Yui cô gái sống nhờ nhà Sakamaki, việc bị 6 anh em Ma Cà Rồng nhà Sakamaki hút máu là chuyện mỗi ngày. Thế nhưng một ngày... trước mặt
họ... những con Ma Cà Rồng mới... 4 anh em Vô Thần xuất hiện.「Eva... ta
đến đón em đây.」「Chào, EmuNeko-chan! / Emu = M」「Đừng chạy nhé, đồ lợn
nái!」「Em có đau không?... thích không?」. Bọn chúng gọi Yui là Eva (ibu),
mục đích của chúng là gì? Và "Adam" nghĩa là gì... Ngay bây giờ một vận
mệnh mới đã bắt đầu chuyển động. (Dịch từ source chính thức)
Nhân lực: Natsu


Topic : http://www.fuyufs.com/shows/diabolik-lovers-moreblood/
Category Vietsub Anime
Size 2.19 GB
Show/Hide Files
12 files
AddDate 17/12/2015
Uploader playwall
Speed 0 KB/sec
Down 8 times
Peers seeds: 0, leechers: 0 = 0 peers
Keeps 1 (26/05/2017) (Hướng dẫn)
Action Download torrentDownload Stream torrent Stream Report torrent Report Request torrent Reseed Set %dpt Set %dpt
Backup Yes Restore
% upload bonus 100
% download bonus 0
 

No comments...


Back


Back To Top