Name [Yoake Sub] Jaku-Chara Tomozaki-kun +OVA [1080p]
Torrent [Yoake Sub] Jaku-Chara Tomozaki-kun +OVA [1080p]
Info Hash 6549bf019653d53f7d2c81283379c5b0403c7134
Description

Jaku-Chara Tomozaki-kun


NỘI DUNG

Chuyện về 1 thằng top 1 trong game "Smash Bros" nhưng ngoài đời là loser được em top 2 trong game
đó cũng là bạn cùng lớp với thanh niên loser kia và train thanh niên kia thành winner.

tải trên Yoake.moe
Category Vietsub Anime
Size 16.32 GB
Show/Hide Files
27 files
AddDate 12/08/2022
Uploader ChisaBMT
Speed 0 KB/sec
Down 2 times
Peers seeds: 2, leechers: 0 = 2 peers
Keeps 2 (30/09/2022) (Hướng dẫn)
Action Download torrentDownload Stream torrent Stream Report torrent Report Request torrent Reseed Set %dpt Set %dpt
Backup No
% upload bonus 100
% download bonus 100
 

No comments...


Back


Back To Top