Name [olshiro] Date A Bullet: Dead or Bullet [1080p]
Torrent [olshiro] Date A Bullet: Dead or Bullet [1080p]
Info Hash 6d6586be51957750c9f822a9106b95a05eeb38af
Description

Nội dung:[/b] Cuộc phiêu lưu của Kurumi và Empty

Ngày chiếu: 14/08/2020
Tiến độ: 01 / 01
Thời lượng: 24
Studio: GEEK TOYS
Thể loại: Sci-Fi
Hỗ trợ: Sói yêu


http://olshiro.net/load/vietsub/movie_anime/date_a_bullet_dead_or_bullet/2-1-0-71
Category Vietsub Anime
Size 674.18 MB
Show/Hide Files
1 file
AddDate 28/08/2021
Uploader Sieuvocmaytinh
Speed 0 KB/sec
Down 0 times
Peers seeds: 0, leechers: 1 = 1 peers
Keeps 0 (?) (Hướng dẫn)
Action Download torrentDownload Stream torrent Stream Report torrent Report Request torrent Reseed Set %dpt Set %dpt
Backup No
% upload bonus 100
% download bonus 10
 

No comments...


Back


Back To Top