Name [Anime47] Asagiri No Miko
Torrent [Anime47] Asagiri No Miko
Info Hash 79291031ccdca0c8d612f9bf9905bb4eb4d71e4d
Description
Từ khi thơ ấu, Tadahiro Amatsu có hai mắt màu khác nhau . Cũng vì bí mật ở con mắt trái nên cậut trở thành mục tiêu của những kẻ xấu. Cậu được bảo vệ bởi 4 cô gái ở đền thờ Sương Mai.
Source : http://anime47.com/phim/asagiri-no-miko/m3957.html
Category Vietsub Anime
Size 5.61 GB
Show/Hide Files
26 files
AddDate 02/06/2016
Uploader shadowdem0n
Speed 0 KB/sec
Down 13 times
Peers seeds: 0, leechers: 0 = 0 peers
Keeps 1 (22/06/2017) (Hướng dẫn)
Action Download torrentDownload Stream torrent Stream Report torrent Report Request torrent Reseed Set %dpt Set %dpt
Backup Yes Restore
% upload bonus 100
% download bonus 0
 

No comments...


Back


Back To Top