Name [YamiSora] Violet Evergarden - 4.5 (Extra Episode)
Torrent [YamiSora] Violet Evergarden - 4.5 (Extra Episode)
Info Hash 7a1033efc281d27118984097d7f4c5d1a5a711b2
Description

Nội Dung:
Vì câu chuyện trong tập này xảy ra giữa tập 4 và 5 nên mình đặt số tập là 4.5 nhé.
Link: http://www.yami-sora.org/
Category Vietsub Anime
Size 883.36 MB
Show/Hide Files
1 file
AddDate 21/07/2018
Uploader Shiro98
Speed 0 KB/sec
Down 6 times
Peers seeds: 2, leechers: 0 = 2 peers
Keeps 2 (24/04/2019) (Hướng dẫn)
Action Download torrentDownload Stream torrent Stream Report torrent Report Request torrent Reseed Set %dpt Set %dpt
Backup No
% upload bonus 100
% download bonus 85
 

No comments...


Back


Back To Top