Name [EuSouL] Seisen Cerberus [720p][TV]
Torrent [EuSouL] Seisen Cerberus [720p][TV]
Info Hash 7e19194edf4c6b70a3cfa6185c139fb405a196e2
Description Tiếng Nhật: 聖戦ケルベロス 竜刻のファタリテ
Dạng: TVs
Số tập: 13
Nhân lực:
Cận chiến: Hagiwara
Yểm trợ: Vnp07
Nội dung:
Thanh niên có ông bà già bị Tà Long giết, ôm hận quyết chí phục thù
Download


Link: http://eusoulsub.blogspot.com/2016/03/seisen-cerberus-ryuukoku-no-fatalites.html
Category Vietsub Anime
Size 3.06 GB
Show/Hide Files
26 files
AddDate 28/06/2016
Uploader quyetphamvan1990
Speed 0 KB/sec
Down 16 times
Peers seeds: 0, leechers: 0 = 0 peers
Keeps 1 (24/09/2019) (Hướng dẫn)
Action Download torrentDownload Stream torrent Stream Report torrent Report Request torrent Reseed Set %dpt Set %dpt
Backup Yes Restore
% upload bonus 100
% download bonus 0
 

No comments...


Back


Back To Top