Name [YamiSora] Koutetsujou no Kabaneri [TVs][720p]
Torrent [YamiSora] Koutetsujou no Kabaneri [TVs][720p]
Info Hash 805663a355a4ffbdfeae452a15583540799f1de0
Description

 
Tên phim : Koutetsujou no Kabaneri {Bán thi trên Pháo Đài Thiết Giáp}
Khởi chiếu: 08/04/2016
Số tập: 12
Studio: Wit Studio
Nhân sự dịch thuật: Hồ Ly Ca Ca và Anna Tiểu Muội
Nội dung: Zombie đã đáng sợ rồi, Zombie được cường hóa thì sẽ thế nào? Hãy theo dõi hành trình của Ikoma (Sinh
Câu) và Mumei (Vô Danh) để trải qua những phút chửi thề vì ức chế và
những giây hả hê vì máu đổ ^^.

http://www.yami-sora.org/koutetsujou-no-kabaneri-ban-thi-tren-phao-dai-thiet-giap
Category Vietsub Anime
Size 5.61 GB
Show/Hide Files
12 files
AddDate 14/07/2016
Uploader Seizon Senryaku
Speed 0 KB/sec
Down 8 times
Peers seeds: 0, leechers: 0 = 0 peers
Keeps 1 (17/01/2018) (Hướng dẫn)
Action Download torrentDownload Stream torrent Stream Report torrent Report Request torrent Reseed Set %dpt Set %dpt
Backup Yes Restore
% upload bonus 100
% download bonus 0
 

No comments...


Back


Back To Top