Name [GD Subber] Zero-One Others - Kamen Rider MetsubouJinrai
Torrent [GD Subber] Zero-One Others - Kamen Rider MetsubouJinrai
Info Hash 8486d723fb499f4d3e75df169a1c85c286c556d9
Description


Info :

Tên : Zero-One Others - Kamen Rider MetsubouJinrai

Nội dung

Ngoại truyện VCINEXT Kamen Rider Zero-One

VCINEXT là cách Toei gọi các phim điện ảnh được sản xuất chính cho các loại đĩa nghe nhìn, nhưng sẽ ra một số rạp giới hạn trước khi phát hành chính thức. Zero-One Others Kamen Rider Metsuboujinrai sẽ ra rạp Nhật Bản giới hạn vào 26/03/2021 sau đó sẽ phát hành dưới định dạng DVD và Bluray và 14/07/2021
Category Tokusatsu Vietsub
Size 1.02 GB
Show/Hide Files
1 file
AddDate 22/04/2021
Uploader slamander12345
Speed 0 KB/sec
Down 1 times
Peers seeds: 2, leechers: 0 = 2 peers
Keeps 0 (?) (Hướng dẫn)
Action Download torrentDownload Stream torrent Stream Report torrent Report Request torrent Reseed Set %dpt Set %dpt
Backup No
% upload bonus 100
% download bonus 10
 

No comments...


Back


Back To Top