Name [Fuyu] Nisemonogatari [BD][1080P]
Torrent [Fuyu] Nisemonogatari [BD][1080P]
Info Hash 8a0685a60cfb6a875599e2c4138829b3e0634439
Description

Dạng: Bluray
Số ep: 11
Tình trạng: Đã hoàn thành.
Nội dung: Ecchi và gái.
Nhân lực : henxuj15 (solo) MCross ( enc, up)
Link topic: http://www.fuyufs.com/2015/09/bd-monogatari-series.html
Category Vietsub Anime
Size 3.64 GB
Show/Hide Files
18 files
AddDate 31/10/2015
Uploader McCROSS
Speed 0 KB/sec
Down 49 times
Peers seeds: 3, leechers: 0 = 3 peers
Keeps 5 (29/06/2022) (Hướng dẫn)
Action Download torrentDownload Stream torrent Stream Report torrent Report Request torrent Reseed Set %dpt Set %dpt
Backup Yes Restore
% upload bonus 100
% download bonus 0
 

No comments...


Back


Back To Top