Name [OtakuMANO] Noragami Aragoto [TV][720p]
Torrent [OtakuMANO] Noragami Aragoto [TV][720p]
Info Hash ae24966610eeb61ab40d5151f4c050ba3e85afc0
Description

Tiếp theo cốt truyện của ss1, nhưng ss2 đi sâu vào phần cốt  truyện giữa anh thần Yato nhà ta với Bishamon.

Link: http://www.otakumano4fan.blogspot.com/2015/10/noragami-aragoto-noragami-ss2.html
Category Vietsub Anime
Size 3.18 GB
Show/Hide Files
13 files
AddDate 09/02/2016
Uploader tunghn1234
Speed 0 KB/sec
Down 16 times
Peers seeds: 0, leechers: 0 = 0 peers
Keeps 1 (01/10/2016) (Hướng dẫn)
Action Download torrentDownload Stream torrent Stream Report torrent Report Request torrent Reseed Set %dpt Set %dpt
Backup Yes Restore
% upload bonus 100
% download bonus 0
 

No comments...


Back


Back To Top