Name [Fuyu] Kurage no Shokudou [720p]
Torrent [Fuyu] Kurage no Shokudou [720p]
Info Hash b5224118de900720c50565c18eb9c1c90f21b82a
Description
Số tập: 1 OVA
Thời lượng: 29 phút
Staff: Adolf (Phương)
Nội dung:Chuyện kể về một thằng bỏ nhà ra đi được một thằng bỏ nhà ra đi khác cưu mang.
http://www.fuyufs.com/shows/kurage-no-shokudou/
Category Vietsub Anime
Size 260.87 MB
Show/Hide Files
1 file
AddDate 26/07/2016
Uploader Seizon Senryaku
Speed 0 KB/sec
Down 4 times
Peers seeds: 0, leechers: 0 = 0 peers
Keeps 1 (25/05/2017) (Hướng dẫn)
Action Download torrentDownload Stream torrent Stream Report torrent Report Request torrent Reseed Set %dpt Set %dpt
Backup Yes Restore
% upload bonus 100
% download bonus 0
 

No comments...


Back


Back To Top