Name [Ranka-KidoFS-Waya] Gintama Season 5 ( 227 >>> 265 )
Torrent [Ranka-KidoFS-Waya] Gintama Season 5 ( 227 >>> 265 )
Info Hash c8be7c105435576eb53921340ab4e4b4cee28c92
Description

Tiếp nối SS4 của Series Gintama
P/s: Up nối những tập còn thiếu
Category Vietsub Anime
Size 8.40 GB
Show/Hide Files
39 files
AddDate 28/04/2022
Uploader Inuha
Speed 0 KB/sec
Down 6 times
Peers seeds: 3, leechers: 0 = 3 peers
Keeps 4 (30/09/2022) (Hướng dẫn)
Action Download torrentDownload Stream torrent Stream Report torrent Report Request torrent Reseed Set %dpt Set %dpt
Backup No
% upload bonus 100
% download bonus 100
 

16/08/2022 03:00  #1
Pleikulangthang
Ratio: 1.74
Posts: 0
  
Cảm ơn bạn đã up bộ này. còn mấy phim lẻ mình không biết thứ tự như thế nào, bạn có thể cho mình xin list để xem từ đầu đến cuối không?


Back


Back To Top