Name [GenX] Nichijou
Torrent [GenX] Nichijou
Info Hash d2956c9fc0879da5e0c8d24bf2a1361ad1011cfa
Description
Tựa phim: Nichijou

Số tập: 26

Ngày phát hành:03.04.2011

Thể loại: Comedy, School Life, Shounen, Slice of Life

Nội dung: Dựa trên manga hài cùng tên. Những câu chuyện hằng ngày khá vui nhộn.

Nhân lực:
Translator: Keyby
Editor: KoKoRo
Typesetter: KoKoRo
Encoder: KoKoRo
KaraTimer: KoKoRo
KaraEffector: BloodyHell

Topic: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=289202
Category Vietsub Anime
Size 4.25 GB
Show/Hide Files
27 files
AddDate 27/06/2012
Uploader Keyby
Speed 0 KB/sec
Down 1561 times
Peers seeds: 1, leechers: 0 = 1 peers
Keeps 4 (21/06/2024) (Hướng dẫn)
Action Download torrentDownload Stream torrent Stream Report torrent Report Request torrent Reseed Set %dpt Set %dpt
Backup Yes Restore
% upload bonus 100
% download bonus 100
 

04/08/2012 22:36  #1
shugarl
Ratio: 3.21
Posts: 1
  
http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=289202
29/06/2012 20:58  #2
hi11141194
Ratio: 1.86
Posts: 0
  
:D:D:D Awesome!


Back


Back To Top