Name [Waya] Hitsugi no Chaika: Avenging Battle
Torrent [Waya] Hitsugi no Chaika: Avenging Battle
Info Hash e26f541f962e5bc61e3a71f00e2d5280b6fda612
Description
Hitsugi no Chaika: Avenging Battle
Số tập:
10
Sản xuất:
Bones, flying DOG
Thể loại:
Action,Adventure,Comedy,Fantasy,Romance,Shounen
Thời lượng:
24 phút
Staff:
Makiri, Asura
Nội dung:
Phần tiếp theo của cuộc du trình đầy kỳ thú của Chaika, Công chúa vác hòm.
Topic: http://waya.itea.vn/?p=2369
Category Vietsub Anime
Size 2.97 GB
Show/Hide Files
10 files
AddDate 13/12/2014
Uploader Thích Ăn Kem
Speed 0 KB/sec
Down 67 times
Peers seeds: 0, leechers: 0 = 0 peers
Keeps 6 (17/10/2020) (Hướng dẫn)
Action Download torrentDownload Stream torrent Stream Report torrent Report Request torrent Reseed Set %dpt Set %dpt
Backup Yes Restore
% upload bonus 100
% download bonus 80
 

No comments...


Back


Back To Top