Name [YamiSora] Comet Lucifer [TV][720p]
Torrent [YamiSora] Comet Lucifer [TV][720p]
Info Hash f6006574de23387fade24cfc3da947f802594044
Description

Tên Phim
: Comet Lucifer
Tên thân thiện: Gái sa ngã
Thời lượng: 24m/1ep
Main studio: 8 bit
Thời gian công chiếu: 4/10/2015 đến ???
Staff
Thông(trans), Bắp(edit)
Nội dung
Chở gái chạy trốn rồi tình cờ nhặt được bé loli và mọi chuyện bắt đầu từ đây
http://www.yami-sora.org/index.php/2016/01/18/comet-lucifer-update-ep-12/
Category Vietsub Anime
Size 3.78 GB
Show/Hide Files
12 files
AddDate 19/01/2016
Uploader Seizon Senryaku
Speed 0 KB/sec
Down 13 times
Peers seeds: 0, leechers: 0 = 0 peers
Keeps 1 (23/10/2017) (Hướng dẫn)
Action Download torrentDownload Stream torrent Stream Report torrent Report Request torrent Reseed Set %dpt Set %dpt
Backup Yes Restore
% upload bonus 100
% download bonus 0
 

No comments...


Back


Back To Top