Name [DST] Valkyrie Drive Mermaid [TV + SP1][720p]
Torrent [DST] Valkyrie Drive Mermaid [TV + SP1][720p]
Info Hash f9918e4ca8019a70e97d674f566b69537e451643
Description


Tên: Valkyrie Drive: Mermaid
Thể loại: Action Ecchi Fantasy Yuri....
Hãng phim: Arms
Ngày công chiếu: 10/10/2015 - ?/?
Nội dung: Đơn giản là gái này hôn gái kia, gái kia biến thành kiếm. gái này cầm kiếm chém nhau. phim chắc yuri nặng.​
Nhân sự :
_Trans: Trang Sally
_Edit: Tín

Topic : http://academyvn.com/threads/dst-valkyrie-drive-mermaid.558/

Category Vietsub Anime
Size 4.23 GB
Show/Hide Files
13 files
AddDate 04/01/2016
Uploader playwall
Speed 0 KB/sec
Down 17 times
Peers seeds: 0, leechers: 0 = 0 peers
Keeps 1 (15/05/2019) (Hướng dẫn)
Action Download torrentDownload Stream torrent Stream Report torrent Report Request torrent Reseed Set %dpt Set %dpt
Backup Yes Restore
% upload bonus 100
% download bonus 0
 

No comments...


Back


Back To Top